Broomhexine HCL 4 45 0.8 mg Bekijk groter

Broomhexine HCL 4MG/5ML 0.8 mg

775011

Broomhexine Hcl

Meer details

Merk Teva
Inhoud 150ml

€ 3,80 incl. btw

Meer informatie

Broomhexine Hcl

Geneesmiddel - RVG 10848 UAD

Broomhexine HCl is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. Broomhexine maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Samenstelling
Werkzame stof: broomhexinehydrochloride.
Hulpstoffen:
Sorbitol (E420)
Benzoëzuur (E210)
Wijnsteenzuur (E334)
Bananenessence
Kersenessence
Frambozenessence
Natriumsacharinaat (E954)
Ethylhydroxycellulose (E1525)
Gezuiverd water

Dosering
Volwassenen en kinderen >10 jaar: 3 maal per dag 5-20 ml.
Kinderen van 5-10 jaar: 3 maal per dag 5-10 ml
Kinderen 2-5 jaar: 3 maal per dag 2-4 ml

:
Als u allergisch bent voor één van de stoffen.

:
- Als u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Neem in dat geval contact op met uw arts
- U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen
- Als de hoestklachten aanhouden, zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruik is het
verstandig om dan contact op te nemen met uw arts.
- Dit product kan een licht laxerend effect hebben.

Inname met ander geneesmiddel
Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Inname bij zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Er is geen aanwijzing dat het gebruik van Broomhexine HCL PCH tijdens de zwangerschap schadelijk
kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren
kind. Uit voorzorg moet u Broomhexine HCL PCH niet gebruiken als u zwanger bent.
Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom
niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen Broomhexine HCL PCH te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

:
Het is niet bekend of het gebruik van Broomhexine HCL PCH effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’). Hiermee moet rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines

:
Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen niet meer dan zeer zelden (bij
minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van onderstaande bijwerkingen ervaart, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een
nabijgelegen ziekenhuis:
- plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie
(angioneurotisch oedeem)
- ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk,
bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn optreden als gevolg
van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie of shock)
- ernstige huidreacties zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op
de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, acute
(allergische) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid
(Lyell’s syndroom)

Overige bijwerkingen
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):
- milde bijwerkingen in het maag-darmkanaal

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):
- duizeligheid
- pijn in de bovenbuik
- misselijkheid
- overgeven
- diarree
- transpireren
- tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminase (bepaalde enzymen) aangetoond via een
bloedonderzoek.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):
- huiduitslag
- overgevoeligheidsreactie

Van de volgende bijwerkingen kan niet exact bepaald worden hoe vaak deze voorkomen:
- benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
- huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
- jeuk (pruritus)Lees voor gebruik de bijsluiter.

:
Pharmachemie BV
Swensweg 5
2031 GA Haarlem