Categorieën

Informatie

Fabrikanten

Leveranciers

Geen leverancier

Ons retourenbeleid:

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Voor het retourneren van goederen gelden enkele voorwaarden. Leest u daarom eerst de retourprocedure hieronder door alvorens u artikelen terugstuurt.

De goederen kunnen uiteraard enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk), ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet zijn gebruikt.

U kunt binnen 14 dagen een retourzending melden bij onze klantenservice. Vermeld in uw bericht het bestelnummer van uw bestelling en het te retourneren artikel. Na contact met onze klantenservice kunt u het product retour sturen. Bekijk voor meer informatie ook onze Algemene voorwaarden.

Adres voor retourzendingen:

Webshopbeheer
Grotestraat 102
7151BE Eibergen

Voldoende frankeren
Denk bij het verzenden aan een goede verpakking en voldoende frankering. Wij kunnen helaas geen ongefrankeerde pakketten in ontvangst nemen. Ook nemen wij geen Rembours pakketten in ontvangst die betaald dienen te worden. Uw pakket dient uiterlijk binnen 14 dagen na levering bij ons binnen te zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor retourneren.

Wij raden u aan een retourzending aangetekend te verzenden om misverstanden achteraf te voorkomen. Na ontvangst van de producten brengen wij u per e-mail op de hoogte. Aansluitend zullen wij zo snel mogelijk, veelal binnen een week, het aankoopbedrag terugstorten op uw bankrekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.’

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: 
AR Webshopbeheer v.o.f. h.o. www.voordeligfit.nl
Grotestraat 102
715BE Eibergen
Tel: 0545-842041
info@voordeligfit.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.